INSTALACJA TERMINICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

INSTALACJA TERMINICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Generalny Wykonawca: Hydratec Sp. z o.o.

Termin realizacji : 2022r.

Zakres robót:

  • wykonanie projektu modernizacji instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
  • wymiana kotła odzyskowego o mocy 2047 kW
  • wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej
  • wykonanie posadzek żywicznych