Zbiorniki na wodę deszczową (deszczówka, kanalizacja deszczowa)

Firma Hydratec oferuje pomoc w doborze odpowiedniego zbiornika na wodę deszczową oraz jego montaż.

Średnia ilość opadów na terenie kraju jest stała, jednak poszczególne
regiony różnią się pod względem częstotliwości i natężenia opadów.
Roczna oszczędność wody dla domu o powierzchni dachu 100m²
waha się pomiędzy 50 a 70m³. Nawet w czasie najmniej deszczowych
miesięcy, można odzyskać do 40 litrów wody z każdego m² dachu,
czyli 1m³ wody z 25 m² dachu.

Aby w sposób jak najbardziej optymalny i ekonomiczny dobrać zbiornik do zapotrzebowania, konieczne jest określenie
następujących parametrów:

  1. Lokalizacja geograficzna obiektu mieszkalnego
  2. Efektywna powierzchnia dachu
  3. Współczynnik spływu

Zapotrzebowanie na wodę:

W sytuacji gdy woda deszczowa będzie używana tylko do podlewania
ogrodu, roczna wartość zużycia wody będzie się kształtować na
poziomie 60 litrów na 1m² ogrodu.
W przypadku stosowania wody do celów domowych, a więc do
prania, spłukiwania WC i prac porządkowych, należy przyjąć zużycie
około 67 litrów wody na osobę.
Jeśli planujemy wykorzystywać wodę deszczową w instalacjach
domowych i ogrodowych, potrzebna ilość wody będzie wynikiem
sumy iloczynu ilości osób razy dzienne zużycie wody oraz iloczynu
powierzchni ogrodu razy zużycie wody niezbędnej do podlania
1m² powierzchni trawnika.

Na co zwrócić uwagę:

Wybierając odpowiednie rozwiązanie należy przede wszystkim zwrócić
uwagę na:
• Zbiorniki z wyposażeniem (profesjonalne filtry, układy pompowe,
zestawy napełniające)
• Zbiorniki wykonane z PEHD (polietylenu wysokiej gęstości)
• Systemy zgodne z obowiązującym prawem (Aprobata Techniczna)
• Odpowiednie pompy i kompletne układy pompowe dobrane do
powierzchni podlewania, przewidzianych zastosowań.

deszczówka zbiornik na wodę deszczową