Przyłącza wodno–kanalizacyjne (projekt i wykonawstwo)

Przedsiębiorstwo HydraTec zajmuje się świadczeniem usług nie tylko wewnątrz domu ale również na zewnątrz. Zajmujemy się:

 • wykonaniem projektu przyłącza wod-kan
 • ułożeniem przewodów wodociągowych
 • ułożeniem instalacji kanalizacji zewnętrznej
 • montażem studzienek (rewizyjnych, przelotowych)
 • wcinką do sieci wodociągowej oraz podłączeniem zestawu wodomierzowego
 • wcinką do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • udrażnianiem przyłącza kanalizacyjnego

Przyłącze wodno-kanalizacyjne jednym z najważniejszych i najbardziej niezbędnych przyłączy do budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac murowych na poziomie fundamentów.

Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego powinien zawierać:

 • szczegółowe wytyczne projektowe, wykonawcze oraz zasady bezpieczeństwa
 • szczegółowe zestawienie wszystkich elementów instalacji przyłącza
 • materiał, rodzaj rur, z jakich przyłącze musi być wykonane

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy

W przypadku gdy nie planujemy budowy domu, przyłącza wod-kan wykonujemy na tzw. zgłoszenie budowlane. Niezależnie od tego czy wybierzemy pierwszy czy drugi wariant, nasza dokumentacja powinna zawierać:

 • wniosek o pozwolenie na budowę domu wraz z przyłączami wod-kan, lub zgłoszenie budowlane dot. budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego
 • akt notarialny własności działki, na której przyłącza będą budowane
 • warunki przyłączenia do sieci wod-kan wydane przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
 • umowę z w/w przedsiębiorstwem na dostarczanie wody i odbiór ścieków
 • projekt przyłącza wodnego i kanalizacyjnego

Przyłącze wodno-kanalizacyjne

Pierwsze kroki musimy skierować do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji z zapytaniem o warunki przyłączenia do sieci wod-kan naszego planowanego budynku. Z wodociągów otrzymamy odpowiedź na jakich warunkach i kiedy takie przyłączenie jest możliwe. Zależy to min. od:

 • istnienia w drodze sąsiadującej z działką instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej – uzbrojenia terenu
 • uwarunkowań terenowych – potrzeba modernizacji istniejącej instalacji na potrzeby zwiększonej ilości odbiorców
 • wielkości zapotrzebowania na wodę odbiorcy

Firma Hydratec zapewnia pomoc w uzyskaniu pozwolenia.

 

Jeżeli występuje u Państwa konieczność wykonania innych prac na zewnątrz budynku,
prosimy o podanie dodatkowych informacji w formularzu na stronie kontakt.

przyłącze wodno-kanalizacyjne