Drenaż odwadniający Białystok

Drenaż to pojęcie ogólne, może dotyczyć zarówno odwodnienia samego budynku jak i terenu otaczającego całą posesję. Istnieje wiele sposobów odprowadzenia wód opadowych oraz obniżenia poziomu wód gruntowych.

Drenaż zewnętrzny (inaczej – opaskowy, otokowy, pierścieniowy)

Jest wskazany w gruntach słabo przepuszczających wodę (gliniastych, ilastych, niejednorodnych) oraz o wysokim poziomie wód gruntowych. Otacza zewnętrzne ściany fundamentowe i odprowadza nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniża poziom wód gruntowych wokół budynku poniżej poziomu posadzki piwnic. Decyduje o nim głównie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej. Zwierciadło wody gruntowej powinno układać się poniżej posadzek części podziemnych budynku na głębokości 0,3 do 1 m (średnio 0,5 m).

drenaż opaskowy Białystokdrenaż Białystok

Drenaż wewnętrzny (inaczej – tradycyjny, powierzchniowy, podpodłogowy)

Istnieją sytuacje wykluczające wykonanie drenażu opaskowego, jak np. usytuowanie budynku w zabudowie szeregowej lub gdy zalewaniu ulega tylko część podpiwniczenia i nie ma potrzeby robienia drenażu wokół całego budynku. Rozwiązaniem odwodnienia fundamentów jest wówczas drenaż wewnętrzny polegający na ułożeniu rur drenarskich w piwnicach wzdłuż ich ścian oraz przez ich środek – w kilku liniach równoległych do krótszego boku (jeżeli powierzchnia piwnic na to pozwala) na posadzce (jeżeli piwnice są wysokie) lub pod nią – wtedy trzeba zerwać istniejącą posadzkę piwnicy lub wykonać wykopy tylko wzdłuż przewidzianej trasy drenażu.

Zasada działania drenażu wewnętrznego jest taka sama, jak drenażu zewnętrznego, przy czym drenaż tradycyjny jest droższy niż opaskowy oraz trudniejszy do ewentualnych napraw.

W jednym budynku można wykonać równocześnie drenaż wewnętrzny i zewnętrzny; wówczas woda z drenażu tradycyjnego przedostaje się do drenażu opaskowego.

drenaż wewnętrzny Białystok

Drenaż francuski

Specyficzny, lekki, łatwy w wykonaniu i tani, obywający się bez sączów. Ogranicza się do zasypki żwirowej szczelnie zawiniętej w geowłókninę pełniącą rolę filtra. Woda sączy się przez bardzo dużą ilość mikroporów w geowłókninie co skutkuje większą ilością odprowadzanej wody w porównaniu do rury perforowanej. Ten drenaż wymaga stosowania wyłącznie kruszywa mineralnego (żwir, tłuczeń o jednorodnej średnicy min. 8 mm) i geowłókniny igłowanej (nietkanej); nie można ich zastąpić innymi materiałami! Drenaż nie wymaga studzienek kontrolnych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych drenaży rurowych ten jest odporny na zamulenie, zapchanie i pęknięcie. Może być stosowany do odwodnienia dużych powierzchni (placów, boisk sportowych, parkingów oraz dróg dojazdowych, pasów startowych), gdzie zasadniczą sprawą jest prawidłowy i niezawodny system odprowadzenia wody, a także do odwodnień liniowych budowli wodnych (np. wałów przeciwpowodziowych, zapór).

drenaż francuski Białystok

Drenaż odwadniający (liniowy)

Ten rodzaj drenażu najlepiej jest wykonać przed przystąpieniem do prac wykończeniowych przed domem. Odprowadza on wodę zalegającą na powierzchni terenu całej działki za pomocą korytek z rusztami umieszczanych na równi z nawierzchnią, a następnie poza odwadniany teren – do kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, rowów melioracyjnych lub naturalnych zbiorników. Nie jest on niezbędny, ale należy pamiętać, że im spadek terenu jest mniejszy, tym mniejsza może być powierzchnia, z której woda spłynie grawitacyjnie do odwodnienia. Warto więc wykonać drenaż odwadniający (szczególnie na działkach o gruntach nieprzepuszczalnych, na małych posesjach oraz w zabudowie szeregowej) bez względu na to czy teren jest utwardzony czy nie, bowiem uwolni on otoczenie budynków od wielkich kałuż i błota. Jak jest on potrzebny łatwo się przekonać jesienią podczas słotnych dni i na wiosnę podczas roztopów. Jeżeli nawet drenaż nie obejmie całej działki, to warto go umieścić przynajmniej w newralgicznych jej miejscach, takich jak wjazd na działkę i do garażu, na placu przeznaczonym do mycia sprzętu ogrodniczego, wzdłuż chodnika.

drenaż liniowy Białystok